pinterest twitter facebook YouTube Follow us on YouTube close menu-button reveal email Reading time twitter fat-arrow-down Google + Globe icon facebook icon

Termeni și condiții

durată de citire: 20 min. durată de citire

Teva Pharmaceuticals SRL, o societate organizată în conformitate cu legile din România, având sediul social în Strada Domniţa Ruxandra nr. 12, Sector 2, Bucureşti (“Teva“) menține acest site (“Site-ul”) pentru informarea dvs., educaţie și comunicare. În timp ce navigați liber pe site, vă rugăm să înțelegeți că accesul la și utilizarea Site-ului se supune următorilor termeni și condiții (“Termeni“) și tuturor legilor în vigoare.

  1. Acceptarea acestor termeni

Prin accesarea și navigarea pe Site, acceptați, fără limitare sau calificare, aceşti termeni. Recunoașteți că orice alte acorduri între dumneavoastră și Teva în ceea ce privește Site-ul sunt înlocuite de acești termeni, în măsura în care acestea intră în conflict cu acești termeni. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni nu puteți utiliza acest Site.

Teva poate revizui oricând acești termeni prin actualizarea acestui anunț. Sunteți obligat prin orice astfel de revizuiri, prin urmare, ar trebui să vizitați periodic această pagină pentru a revedea Termenii actuali la care sunteți obligat.

  1. Drepturi de proprietate intelectuală

Teva va pune în aplicare în mod agresiv drepturile sale de proprietate intelectuală, în limita legii, inclusiv prin solicitarea urmăririi penale.

Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv mărcile de comerț, denumirile comerciale, logo-urile, mărcile de servicii, brevetele, drepturile de autor sau secretele comerciale afișate pe Site (denumite colectiv “PI“), inclusiv numele Teva, sunt drepturi de proprietate intelectuală înregistrate și neînregistrate ale Teva și ale altor părți. Nimic de pe acest Site nu trebuie interpretat ca acordând, prin implicare, prin înstrăinare sau în alt mod, orice licență sau drept de a utiliza orice PI fără permisiunea în scris a Teva sau a unei terțe părți care poate deține PI.

Tot ceea ce vedeți sau citiți pe Site este protejat de drept de autor și nu poate fi utilizat fără acordul scris al Teva, cu excepția celor prevăzute în acești Termeni sau în textul de pe Site. Imagini cu persoane sau locuri afișate pe Site sunt fie proprietatea Teva sau utilizate cu permisiune de către Teva. Utilizarea acestor imagini de către dumneavoastră, sau oricine altcineva autorizat de dumneavoastră, este interzisă, cu excepția cazului în care este în mod specific permisă prin acești Termeni, sau după cum se prevede în altă parte pe Site. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate încălca legile dreptului de autor, legile mărcilor, legile vieții private și de publicitate, precum și regulamentele de comunicare și statutele.

Puteţi descărca materialul afișat pe Site numai pentru uz personal, non-comercial, cu condiția să păstrați, de asemenea, toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate conţinute în materiale sau așa cum este specificat pe Site. Cu toate acestea, nu puteți distribui, modifica, transmite, reutiliza, re-afișa, copia, publica sau folosi conţinutul Site-ului, inclusiv textul, imaginile, materialele audio, și video, în scopuri publice sau comerciale.

  1. Utilizarea Site-ului

Folosirea sau conectarea la orice conţinut de pe Site, altfel decât este prevăzut în acești Termeni, este strict interzisă.

Teva nu a revizuit toate site-urile legate de Site și nu este responsabilă pentru conținutul niciunei pagini din afara Site-ului sau a oricăror alte site-uri legate de Site. Vizitarea oricăror alte pagini din afara Site-ului sau a altor site-uri se face pe propriul risc.

Orice comunicare sau material transmis de dumneavoastră către Site prin poşta electronică sau în alt mod, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea sunt, și vor fi tratate ca neconfidențiale și non-proprietare. Orice transmiteți sau afișați poate fi utilizat de către Teva sau afiliații săi în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare și afișare. În plus, Teva poate să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici conţinute în orice comunicare transmisă către Site în orice scop, de orice fel, incluzând dar fără a se limita la, dezvoltarea, producerea, comercializarea și vânzarea de produse, folosind astfel de idei, concepte, know-how sau tehnici.

Acest Site poate conține informații cu privire la produsele și serviciile la nivel mondial, dintre care nu toate sunt disponibile în fiecare locație. O referire la un produs sau un serviciu de pe acest Site nu implică faptul că un astfel de produs sau serviciu este sau va fi disponibil în locația dumneavoastră. Produsele menționate în acest Site pot fi supuse unor cerințe de reglementare diferite, în funcție de țara de utilizare. În consecință, vizitatorii pot fi notificați că anumite secțiuni ale acestui Site sunt destinate numai pentru anumite tipuri de utilizatori experți sau numai pentru publicul din anumite țări. Nu ar trebui să interpretați nimic de pe acest Site ca o promovare sau publicitate pentru niciun produs sau pentru utilizarea oricărui produs care nu este autorizat de legile și reglementările din țara dumneavoastră de reședință.

  1. Excluderi și limitarea răspunderii

În timp ce Teva va depune eforturi rezonabile pentru a corecta orice erori sau omisiuni, cât mai curând posibil după ce au fost aduse în atenția noastră, nu garantăm că Site-ul va fi disponibil neîntrerupt și într-o stare de funcționare continuă, nici că informațiile de pe și furnizate prin intermediul Site-ului vor fi lipsite de erori sau omisiuni. Accesul la acest Site și conținutul său poate fi suspendat temporar și fără notificare prealabilă în cazul defectării sistemului, întreținerii sau reparării sau din motive in afara controlului Teva.

Cu toate că Teva poate uneori să monitorizeze sau să examineze discuții, chat-uri, anunțuri, transmisii, panouri de mesaje și altele asemenea pe Site, Teva nu are nicio obligație de a face acest lucru și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere ce rezultă din conținutul aflat în asemenea locuri de pe Site și nici pentru orice eroare, defăimare, calomnie, omisiune, minciună, materiale promoționale, obscenitate, pornografie, profanare, pericol, dezvăluire a vieții private sau inexactități conținute în orice informație în cadrul unor astfel de locuri de pe Site. Vi se interzice postarea sau transmiterea oricăror materiale ilegale, promoționale, amenințătoare, calomnioase, defăimătoare, obscene, scandaloase, inflamatorii, pornografice, profane sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar fi considerat infracțiune, ar da naștere răspunderii civile, sau altfel ar încălca orice lege. Teva va coopera pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau ordin judecătoresc care solicită Teva să dezvăluie identitatea oricărei persoane care postează astfel de informații sau materiale.

Teva menține acest Site ca un serviciu pentru comunitatea de pe internet. Site-ul a fost conceput pentru a furniza informaţii generale despre Teva și produsele sale. Aceste pagini nu sunt destinate să furnizeze sfaturi de investiții sau medicale, nici nu oferă instrucțiuni privind utilizarea corespunzătoare a produselor fabricate sau comercializate de către Teva sau produse în prezent în curs de dezvoltare de către Teva, filialele sale, companiile afiliate, sau ale persoanelor autorizate sau asociaților în participațiune. Informaţiile de pe acest Site cu privire la produsele aprobate pentru comercializare sunt calificate în întregime prin respectul față de informațiile complete de prescriere pentru astfel de produse. Utilizatorii acestui Site ar trebui să fie conștienți de faptul că produsele în curs de dezvoltare descrise aici nu au fost declarate sigure sau eficiente de către nici o agenție de reglementare și nu sunt aprobate pentru orice utilizare în afara studiilor clinice.

Nimic de pe acest Site nu constituie o invitație sau ofertă de a investi sau administra titluri de valoare sau certificate americane de acțiuni ale Teva. În special, rezultatele și dezvoltările actuale pot fi semnificativ diferite de orice previziune, opinie sau așteptări exprimate pe acest Site și performanțele anterioare ale prețului titlurilor de valoare nu trebuie să fie invocat ca un ghid pentru performanțele viitoare.

Utilizarea de către dvs. și navigarea pe Site sunt pe propriul risc. Nici Teva și nicio altă parte implicată în crearea, producerea, găzduirea sau livrarea Site-ului nu este răspunzătoare pentru nicio daună directă, incidentală, subsecventă, indirectă, sau punitivă rezultată din accesul la, sau utilizarea, Site-ului sau a conținutului acestuia. FĂRĂ A SE LIMITA LA CELE DE MAI SUS, TOTUL PE SITE ESTE FURNIZAT “AȘA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII COMERCIALE, DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU NON- ÎNCĂLCARE. Vă rugăm să rețineți că unele jurisdicții pot să nu permită excluderea garanțiilor implicite, astfel încât unele dintre excluderile de mai sus este posibil să nu se aplice în cazul dvs. Consultați legile locale pentru orice restricții sau limitări în ceea ce privește excluderea garanțiilor implicite.

Teva nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi responsabilă pentru nicio daună sau viruși care pot infecta calculatorul sau alte proprietăți privind accesul la, utilizarea sau navigarea pe Site sau descărcări de materiale, date, text, imagini, materiale video sau audio de pe Site.

Nimic din acești Termeni nu va exclude sau limita răspunderea Teva pentru deces sau vătămare corporală cauzate de neglijență gravă sau pentru orice alt prejudiciu care nu poate fi limitat sau exclus prin legea aplicabilă.

  1. Protecția și confidențialitatea datelor

Securitatea și confidențialitatea datelor este foarte importantă pentru noi. Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate Teva pentru informații importante în ceea ce priveşte utilizarea datelor personale pe Site și drepturile dumneavoastră în legătură cu acest lucru.

  1. Informații generale

În cazul în care oricare dintre acești Termeni este determinat a fi ilegal, invalid sau inaplicabil prin lege, atunci în măsura în care și în jurisdicția în care acest termen este ilegal, nul sau inaplicabil, acesta va fi separat și eliminat din acești Termeni și restul termenilor vor supraviețui, rămâne în vigoare în întregime și vor continua să fie obligatorii și executorii.

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România. Litigiile apărute în legătură cu acești termeni se supun jurisdicției exclusive a instanțelor din București, România.

  1. Informații generale

Dacă aveți orice întrebări cu privire la acești Termeni, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la itsabouttime@tevapharm.com.